Soorten uileborden

Er wordt onderscheid gemaakt in zes typen uileborden, die in zes verschillende delen van Friesland voorkomen. Deze pagina geeft een overzicht van de zes typen uileborden met hun speciale kenmerken.

1. De Bouwhoek
2. Westergo
3. Hennaarderadeel
4. Midden-Friesland
5. De Wouden
6. De Zuidwesthoek

1. De Bouwhoek
Het uilebord van de noordelijke kleistreken met de in verhouding tot de breedte van het uilebord lange makelaar; opgewerkt en sierlijk.

2. Westergo
Het uilebord van Westergo: evenredig van vorm en verhouding met een opengewerkt rad. De zwanen hebben een halslint.

3. Hennaarderadeel
Het uilebord van Hennaarderadeel: de makelaar is bekroond met het voor de type uilebord zo kenmerkende ‘mannetje’.

4. Midden-Friesland
Het uilebord van Midden Friesland: de makelaar is aan weerszijden versierd met palmtakken.

5. De Wouden
Het type van de Friese Wouden, de Legean (streek Irnsum-Sneek) en hier en daar ten zuiden van Leeuwarden: in de opengewerkte makelaar is een kelk-vorm verwerkt.

6. De Zuidwesthoek
Het uilebord van de Zuiwesthoek: met het typerende ‘harp’-motief en het in het vlieggat uitgezaagde vogeltje-kijkt-om.

WhatsApp met ons